Menu

Button nieuwsbrief2facebook1youtube

Algemeen

Algemeen

Katten

  • Geschreven door Dirk Willems

Route

  • Geschreven door Fonny Smets

 

Geschiedenis

  • Geschreven door Fonny Smets

Het dierenasiel van St-Truiden bestaat al van sinds 1963. Wij vinden het toch de moeite om even het ontstaan en de evolutie van het asiel uit de doeken te doen.

Het prille begin

Het asiel heeft zijn ontstaan te danken aan Mr en Mevr Mertens. De wieg van ons asiel stond op de Vliegveldlaan 173 te Brustem waar zij hun eigendom ter beschikking stelden voor de opvang van dieren. In het begin waren er slechts drie hokken. Nadien werden er alsmaar meer en meer honden - en kattenhokken bijgebouwd om te eindigen met liefst 19 hokken.

Dierenbescherming Limburg

In 1964 sloten de Heer en Mevrouw Mertens zich aan bij de vzw Dierenbescherming Limburg. Voortaan wordt het asiel uitgebaat onder de naam van Dierenbescherming Limburg.

Een zeer moeilijke periode

Terwijl het asiel maar bleef groeien, groeide in de onmiddellijke omgeving van het dierenasiel het protest. Via een petitie trachtten de buren in 1989 de sluiting van het asiel te bekomen. Mevrouw Mertens werd zelfs door de rechtbank veroordeeld voor het houden van meer dan 50 honden zonder vergunning. Het voortbestaan van het asiel was in gevaar. De medewerkers van het asiel lieten zich niet onbetuigd en startten allerlei akties om het asiel kunnen laten voort te bestaan. Er werd contact opgenomen met het stadsbestuur van St-Truiden, dat toezeggingen deed voor een toelage en een geschikt terrein. Waar en wanneer het nieuwe asiel zou gebouwd worden, bleef echter lange tijd een open vraag.

In 1993 werd een geschikte bouwplaats gevonden op het industrieterrein van St-Truiden. Bovendien legden 8 gemeenten de nodige middelen op tafel voor de financiering van de ruwbouw. Het asiel zou zelf de afwerking bekostigen. Deze werd gefinancierd door hondenwandelingen, stickerverkoop, standen, spaarpotten, giften en een lening.

Het nieuwe asiel

Na zes jaar van onderhandelingen, bouwen en financiele beslommeringen konden we op 10 februari 1996 het nieuwe asiel in gebruik nemen. De eerste steen werd gelegd op 27 augustus 1995. Het asiel beschikt over 24 hondenhokken met buiten - en binnenren. Ook de katten hebben een mooi verblijf met binnen - en buitenren.

Sinds het nieuwe gebouw in gebruik genomen werd, is het alleen maar drukker geworden in het dierenasiel. Het aantal opgevangen dieren neemt jaarlijks toe.

Een nieuwe mijlpaal

Dierenbescherming Limburg stopt met de uitbating van het dierenasiel in St-Truiden! Op 1 januari 2007 wordt de uitbating overgenomen door de vzw Dierenvrienden St-Truiden. Onze vzw werd opgericht door een aantal enthousiaste en gedreven vrijwilligers en staat ook al in voor het ophalen van loslopende dieren in de politiezone St-Truiden - Nieuwerkerken - Gingelom.

Onze speciale dank gaat naar Mevr Martine Mertens die de oprichtster van het asiel in St-Truiden is en ook nu nog steeds actief betrokken blijft bij de werking van het dierenasiel. Zij is dan ook erevoorzitster van onze nieuwe vzw, die ervoor zal zorgen dat haar levenswerk verder gezet wordt.

Beginselverklaring voor een goed dierenasielbeleid

De provincie Limburg maakt werk maken van efficiente en kwaliteitsvolle dierenasielen. Daarom werd een beginselverklaring opgesteld met een aantal richtlijnen die moeten bijdragen tot de goede werking van de asielen. Ons asiel heeft op 27 juni 2007 als eerste van de Limburgse asielen deze verklaring ondertekend. Wij zijn bijzonder fier om als eerste dit kwaliteitslabel te krijgen. Dit kon enkel gerealiseerd worden dankzij de inzet van het bestuur van de vzw maar vooral door de steun van de vele vrijwilligers en pleeggezinnen.
Rond ongeveer hetzelfde tijdstip wordt de werking van het asiel nog groter. Sinds 01 juli 2007 staan wij nu ook in voor het ophalen van verloren en loslopende honden en katten in de politiezone Borgloon, Heers, Alken, Wellen, Kortessem. Vermits dit al het geval was voor de politiezone St-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken hebben we voortaan de verantwoordelijkheid over een groot gebied.

Veel gestelde vragen

  • Geschreven door Fonny Smets

Hoelang mag een hond of kat in het asiel blijven, vooraleer hij wordt ingeslapen?

Eén van de grootste misverstanden die er zijn in verband met de dierenasielen, is wel dat er op grote schaal huisdieren worden ingeslapen. Wij kunnen u verzekeren dat dit bij ons iets is, wat zeer zelden en pas na lang beraad gebeurt.

Er staat geen limiet op de tijd die een hond of kat in het asiel kan verblijven. Er zijn dieren die na enkele dagen worden geplaatst, en sommige blijven maanden tot zelfs jaren in het asiel.

Eigenlijk zijn er twee redenen waarom een dier wordt ingeslapen:

  • Het dier is zo ziek of gewond, dat het onmenselijk is om zijn lijden nog onnodig te verlengen.
  • Het dier is zo agressief dat het een gevaar vormt voor zichzelf en zijn omgeving.

Zelfs bij plaatsgebrek worden er geen dieren ingeslapen. We vinden steeds nog wel een plaatsje. Vaak komen de oudere honden in de ontvangsthal terecht, waar ze actief deel uit maken bij de dagelijkse activiteiten van het asiel. Op deze manier krijgen ze wat meer aandacht van de adoptanten en vinden zo toch nog een nieuw baasje.

Schuwe katten kunnen na sterilisatie de grote kattenren in, waar ze vaak toch nog tammer worden. Zij kunnen trouwens perfect dienst doen als muizenvangers op boerderijen en bedrijven. Wanneer een kat wordt bijgevoederd zal ze die taak zeker van harte nemen!

Helaas is het wel zo dat door het grote "kattenoverschot" onmogelijk om voor alle wilde katten een nieuwe thuis te vinden. Dus vraagt u eens naar hen! Het zijn katten die weinig verzorging vergen; een beschut plekje in een schuur en een vol etensbakje is voldoende. Al deze katten zijn steriel en kunnen niet meer voor nakomelingen zorgen. Bovendien houden ze vreemde (en vruchtbare...) katten uit hun territorium!

U kunt de medewerkers van het asiel nauwelijks blijer maken dan door voor een asieldier te kiezen dat al een langere tijd bij ons verblijft!

Wat moet ik doen als ik een hond of kat vind?

U brengt ons best zo snel mogelijk op de hoogte, wanneer u een dier vindt. U kunt de hond of kat naar het asiel brengen, waar hij gecontroleerd wordt of hij een chip of tatoeage heeft. Heeft hij die, dan is de eigenaar meestal snel gevonden.

Wanneer de hond of kat niet geïdentificeerd kan worden, heeft u de mogelijkheid om het dier in het asiel te laten. Daar blijft hij tot zijn eigenaar komt opdagen Wanneer er geen eigenaar meer komt, komt het dier na veertien dagen in aanmerking voor adoptie.

U kunt de hond of kat ook mee naar huis nemen. Dan noteren we uw gegevens, en verwijzen we de eigenaar naar u door. U kan het dier eventueel houden, wanneer er geen eigenaar voor komt, of hem naar het asiel brengen, waar hij dan in aanmerking komt voor adoptie.

Let op: de oorspronkelijke eigenaar van het dier kan tot 45 dagen na het verloren lopen, zijn dier terug opeisen, mits betaling van alle onkosten!

Zijn alle asieldieren “probleemgevallen”?

Veel mensen denken nog steeds dat in een asiel enkel gestoorde, agressieve of onopvoedbare honden terechtkomen.

Niets is minder waar!

De top drie van afstandsredenen is: verhuis, scheiding en allergie. Inderdaad, allemaal redenen die niet inherent zijn aan het karakter van het dier in kwestie. Deze honden kunnen dus zonder al te veel aanpassingsproblemen perfect functioneren in een nieuwe roedel (gezin).

Veel mensen kopen ondoordacht een leuke pup. De opvoeding moet dadelijk beginnen, maar vooral wanneer de hond +/- + 6 maanden wordt, zijn er vaak problemen met de opvoeding. De hond komt in de puberteit, en het lijkt wel of al het geleerde plotseling vergeten is. Mensen raken hierdoor gefrustreerd, en brengen de hond naar het asiel. Hier gaat het dus om relatief jonge honden, die zeker nog wat opvoeding nodig hebben. Ook deze honden worden, met wat geduld, zeer goede huishonden.

Er zijn altijd "speciale" gevallen, honden met een gebruiksaanwijzing, die een aparte aanpak nodig hebben. Indien U voor zo'n hond valt, zeggen we eerlijk alle negatieve en positieve dingen. Soms raden we U ook een hond af en leggen we u uit waarom.

Alle reden dus om uw nieuwe huisgenoot in een asiel te komen zoeken.

Wat moet ik doen wanneer ik vermoed dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt?

U kunt dan best klacht neerleggen bij de politie, en/of het asiel van uw gemeente verwittigen.

Wij kunnen eens langsgaan, om te kijken of de klacht inderdaad relevant is. Vaak kan een probleem opgelost worden met een gesprek met de eigenaar. Is dit niet het geval, dan zullen we samen met de politie verdere stappen ondernemen.

Let op: op anonieme klachten wordt niet ingegaan, om grappenmakers te ontmoedigen. We respecteren echter de wet op de privacy, en geven natuurlijk nooit uw naam door!

Laat uw verstand spreken, en geef alleen ernstige klachten door. Maar laat ook uw hart spreken, en durf een klacht neer te leggen. U kan hierdoor aan veel dierenleed een einde maken...

Geen enkel excuus is goed genoeg om voor dierenverwaarlozing uw ogen te sluiten.

Ik ga op vakantie; kan mijn hond of kat bij jullie op pension?

Nee, dat kan niet. We hebben hiervoor geen vergunning, en ook ons gebouw is hiervoor niet aangepast. We hebben wel een lijstje met bestaande pensions. U kan deze altijd telefonisch opvragen.

Ik ben mijn hond of kat verloren, wat nu?

Het eerste wat je dan best doet, is de politie en het asiel van je gemeente verwittigen. Wanneer je naar ons asiel belt, gaan we dadelijk na of je hond in het asiel is. Wanneer je hond een chip of een leesbare tatoeage heeft, hebben we waarschijnlijk al zelf contact met je opgenomen.

Indien je hond of kat niet bij ons is, vullen we een formulier in met alle gegevens van je dier en van jou. Zo kunnen we dadelijk verwittigen als je hond of kat bij ons terecht is gekomen.

Opgepast: je neemt best zelf het initiatief om ons op de hoogte te brengen. Vaak zijn tatoeages niet meer leesbaar, en dan kunnen we geen eigenaar achterhalen. Een chip blijft leesbaar, maar soms kloppen de gegevens in de databank niet meer.

Verder kan je nog een aantal stappen ondernemen, zoals affiches maken, de buurt op de hoogte brengen.

Wat katten betreft is het heel belangrijk om na te gaan of je kat niet per ongeluk is opgesloten in een schuurtje of tuinhuis bij de buren. Dit gebeurt erg vaak!

Wanneer je je dier als verloren meldt in ons asiel, zullen wij je met raad en daad bijstaan om je lieveling zo snel mogelijk terug te hebben!

Zijn de honden en katten in jullie asiel steriel?

Alle katers en kattinnen vanaf ongeveer 6 maanden oud worden door ons gecastreerd. Wij willen hiermee het grote kattenoverschot op een diervriendelijke manier binnen de perken houden.
Katten die nog geen 6 maanden oud zijn, worden enkel geplaatst als de nieuwe eigenaar schriftelijk akkoord gaat om de kat steriel te laten maken op de gepaste leeftijd. Wij verwachten een bewijs van castratie, ingevuld door de dierenarts die de ingreep heeft uitgevoerd.

De honden worden enkel gecastreerd als er medische of gedragsproblemen zijn, die dit noodzakelijk maken. Omdat deze ingreep kostelijk is, kan het asiel het zich niet veroorloven om alle honden steriel te maken. Bovendien is het makkelijker om een dekking bij een hond te voorkomen, dan bij een kat.

Het is ten strengste verboden om met een hond uit het asiel te kweken, zowel op professioneel vlak, als eenmalig. Wij zien elke dag hoeveel honden er zomaar gedumpt worden in ons asiel. Ook zij zijn allemaal als een schattig pupje gekocht...

Wanneer je een hond uit het asiel adopteert, is het toegelaten om hem of haar op eigen initiatief te laten castreren.

Waarom moet ik betalen voor een hond of kat uit het asiel?

Vaak reageren kandidaat-adoptanten verbaasd wanneer ze te horen krijgen dat aan hun goede daad (het adopteren van een dier uit het asiel), een prijskaartje vast hangt.

De dagelijkse verzorging van de dieren in ons asiel kost handenvol geld.

Sommige honden en katten worden erg vlug geplaatst, maar andere blijven maanden en in het slechtste geval jaren bij ons "logeren". Waarom dit zo is kan je lezen in het antwoord op de eerste vraag.

De adoptieprijs wordt onder andere gebruikt om een deel van deze kosten te vergoeden.

Je krijgt voor de prijs van de adoptie een kat of hond, die is ingeënt en ontwormd. Bovendien dragen alle honden een chip, en krijgen ze een vaccin tegen kennelhoest.

Wanneer je een kat adopteert die ouder is dan 6 maanden, is hij of zij steriel.

We maken absoluut geen winst op deze adoptieprijzen. Integendeel: meestal eindigt onze maandelijkse afrekening met een bedrag waar een minteken voorstaat...

 

Meer artikelen...

  1. Openingsuren

Dierenasiel Sint-Truiden

vzw Dierenvrienden Sint-Truiden
Bedrijvenstraat 5797
3800 Sint-Truiden
t : +32 (0)11 69 53 07
e : info@dierenasielsinttruiden.be

tsv

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour